Tangazo

Mwanamke akiitazama familia yenye furaha

“Nitakuwa na furaha nikifunga ndoa na kupata watoto.”
“Nitakuwa na furaha nikimiliki nyumba yangu mwenyewe.”
“Nitakuwa na furaha nikipata kazi.”
“Nitakuwa na furaha nikiwa na . . .”
JE, UMEWAHI kuhisi
hivyo? Je, ulipopata kile ulichokuwa unatamani, furaha yako ilidumu, au
ilianza kupungua? Kwa kweli, kufikia lengo au kupata kitu tulichotamani
kunaweza kutufanya tuwe na furaha, lakini furaha hiyo huenda isidumu.
Furaha ya kudumu haitegemei tu mafanikio au vitu tulivyo navyo. Badala
yake, furaha ya kweli inategemea mambo mengi kama tu jinsi mtu
anavyohitaji kufanya mambo mbalimbali ili awe na afya nzuri.
Mahitaji yetu
yanatofautiana. Kinachokufurahisha wewe huenda kisimfurahishe mwingine.
Kwa kuongezea, tunabadilika tunapoendelea kukua. Ingawa hivyo,
uthibitisho unaonyesha kwamba kuna mambo ambayo huhusianishwa na furaha.
Kwa mfano, furaha ya kweli inahusiana na kuridhika, kutowaonea wivu
wengine, kuwapenda watu, na kutokata tamaa. Acheni tuchunguze mambo
hayo.

1. KURIDHIKA

Mwanamume mmoja
mwenye hekima alisema hivi: “Pesa ni ulinzi.” Hata hivyo, aliongezea
kusema hivi: “Anayependa fedha hatatosheka na fedha, wala anayependa
mali hatatosheka na mapato. Hilo pia ni ubatili.” (Mhubiri 5:10; 7:12)
Alimaanisha nini? Ingawa ni kweli tunahitaji pesa ili kuishi, tunapaswa
kuepuka pupa, kwa sababu hatuwezi kutosheleza tamaa hiyo!
Mfalme Sulemani wa Israeli la kale, aliyesema maneno hayo, alifanya
utafiti ili kuthibitisha ikiwa kuishi maisha ya anasa kunaleta furaha ya
kweli. Aliandika hivi: “Sikuyanyima macho yangu chochote ambacho
yaliomba. Sikuunyima moyo wangu shangwe ya aina yoyote.”—Mhubiri 1:13; 2:10.
Baada ya
kujikusanyia utajiri, Sulemani alijenga majumba makubwa, alitengeneza
mabwawa ya kuogelea na bustani maridadi, na alikuwa na wafanyakazi
wengi. Alipata kila kitu alichotaka. Alijifunza nini? Mambo hayo
yalimletea furaha kwa kiasi fulani, lakini si kwa muda mrefu. Aliandika
hivi: “Na, tazama! kila kitu kilikuwa ubatili na kufuatilia upepo, wala
hapakuwa na lolote lenye faida.” Hata aliyachukia maisha! (Mhubiri 2:11, 17, 18) Kwa kweli, Sulemani alitambua kwamba maisha ya kujistarehesha tu hayaleti furaha ya kudumu. *
Je, utafiti wa
kisasa unakubaliana na jambo hilo? Makala moja kwenye Jarida la Masomo
ya Jinsi ya Kuwa na Furaha (la Kiingereza) inaeleza hivi: “Mara baada ya
mtu kutosheleza mahitaji yake ya msingi, vitu vingine atakavyozidi
kupata havitamwongezea furaha.” Kwa kweli, utafiti unaonyesha kwamba
ikiwa mtu anaamua kufuatilia maisha ya anasa na kupuuza viwango vya
maadili na vya kiroho, anaweza kupoteza furaha.
KANUNI YA BIBLIA: “Namna yenu ya maisha iwe bila upendo wa pesa, huku mkiridhika na vitu vya sasa.”Waebrania 13:5.

2. EPUKA KUWAONEA WIVU WENGINE

Kamusi moja
inafafanua wivu kuwa “uchungu au kinyongo kinachotokana na kutambua
kwamba mwingine ana kitu ambacho huna, na pia tamaa ya kutaka kuwa na
kitu hicho.” Kama tu uvimbe hatari unaoenea haraka, kuwaonea wivu
wengine kunaweza kutawala maisha ya mtu na kumfanya akose furaha. Mtu
huanzaje kuwaonea wivu wengine? Tunawezaje kutambua kama tuna tatizo
hilo? Na tunawezaje kukabiliana nalo?
Kulingana na kitabu Encyclopedia of Social Psychology watu
huwa na mwelekeo wa kuwaonea wivu watu ambao wanalingana nao, huenda
katika umri, uzoefu, au malezi. Kwa mfano, si rahisi kwa mfanyabiashara
kumwonea wivu mwigizaji maarufu. Lakini huenda akamwonea wivu
mfanyabiashara mwenzake mwenye mafanikio kuliko yeye.
Mfano: Maofisa
fulani katika utawala wa zamani wa Uajemi, hawakumwonea wivu mfalme,
badala yake walimwonea wivu Danieli ofisa mwenzao. Kwa sababu ya wivu
wao hata walifanya mpango wa kumwua Danieli! Hata hivyo mpango huo
haukufanikiwa. (Danieli 6:1-24) Kitabu Encyclopedia of  Social Psychology kinaendelea
kusema hivi: “Ni muhimu tutambue kwamba wivu unaweza kutufanya tutake
kuwadhuru wengine. Ndiyo maana kuna visa vingi vya ukatili katika
historia ya wanadamu ambavyo vimesababishwa na kuwaonea wivu wengine.” *

3. WAPENDE WATU

Kitabu Social Psychology kinasema:
“Ikiwa watu wana uhusiano mzuri miongoni mwao, jambo hilo linaweza
kuwafanya wafurahie maisha hata kuliko furaha inayopatikana kwa kuwa na
kazi, mshahara mnono, kukubaliwa katika jamii, au kuwa na afya nzuri.”
Kwa ufupi, ili wanadamu wawe na furaha ya kweli, wanahitaji kupenda na
kupendwa. Mwandikaji mmoja wa Biblia alisema hivi: “Ikiwa . . . sina
upendo, mimi si kitu.”—1 Wakorintho 13:2.
Sisi sote tuna
nafasi ya kusitawisha upendo. Kwa mfano, Vanessa alikuwa na baba mkatili
na mlevi kupindukia. Alipokuwa na umri wa miaka 14, alitoroka nyumbani
na hakuwa na makazi maalumu, na hata alimwomba Mungu amsaidie. Kisha,
inaonekana kwamba Mungu alimsaidia kwa sababu alianza kuishi na familia
iliyofuata kanuni ya Biblia inayosema “upendo ni wenye ustahimilivu na
wenye fadhili.” (1 Wakorintho 13:4)
Kuishi na familia hiyo na kujifunza Biblia, kulimsaidia Vanessa kupona
kihisia na kiakili. Alisema hivi: “Nilianza kufaulu masomoni na alama
zangu zikawa bora.”
Vanessa bado anakumbuka mambo yaliyompata zamani. Hata hivyo, sasa ana ndoa yenye furaha na ni mama wa wasichana wawili.
KANUNI YA BIBLIA: “Jivikeni upendo, kwa maana huo ni kifungo kikamilifu cha muungano.”Wakolosai 3:14.
AdvertisementMtokambali 728x90